KQXSMNTrucTiep Bạch thủ T.kê CẦU
Xem thêm:
XSMEGA645 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày  
 
Jackpot Mega 6/45 hiện tại: 14,477,636,500 vnđ

1. Xổ số Mega 6/45 ngày 22/02 (Thứ Sáu)

Kết quả07 10 18 25 44 45
Thống kê người trúng giải ngày 22/02
Kỳ mở thưởng: #00405
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball014,477,636,500
G.1ballballballballball1910,000,000
G.2ballballballball831300,000
G.3ballballball14,30630,000

2. XS Mega 6/45 ngày 20/02 (Thứ Tư)

Kết quả01 10 15 24 37 45
Thống kê người trúng giải ngày 20/02
Kỳ mở thưởng: #00404
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball013,180,421,500
G.1ballballballballball2810,000,000
G.2ballballballball963300,000
G.3ballballball14,50230,000

Tin tức xổ số Mega 6/45

3. KQXS Mega ngày 17/02 (Chủ Nhật)

Kết quả11 12 14 25 29 31
Thống kê người trúng giải ngày 17/02
Kỳ mở thưởng: #00403
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball121,973,928,500
G.1ballballballballball5910,000,000
G.2ballballballball1,029300,000
G.3ballballball17,08830,000

4. XSMEGA ngày 15/02 (Thứ Sáu)

Kết quả03 22 26 27 30 44
Thống kê người trúng giải ngày 15/02
Kỳ mở thưởng: #00402
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball020,754,252,000
G.1ballballballballball3010,000,000
G.2ballballballball1,109300,000
G.3ballballball17,55730,000

5. XS Mega 6/45 ngày 13/02 (Thứ Tư)

Kết quả05 11 18 33 37 41
Thống kê người trúng giải ngày 13/02
Kỳ mở thưởng: #00401
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball019,147,983,000
G.1ballballballballball2210,000,000
G.2ballballballball1,093300,000
G.3ballballball18,16130,000

6. XS Mega 6/45 ngày 10/02 (Chủ Nhật)

Kết quả01 11 17 25 29 35
Thống kê người trúng giải ngày 10/02
Kỳ mở thưởng: #00400
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball017,338,772,000
G.1ballballballballball1610,000,000
G.2ballballballball892300,000
G.3ballballball14,60030,000

7. XS Mega 6/45 ngày 08/02 (Thứ Sáu)

Kết quả11 12 33 36 39 43
Thống kê người trúng giải ngày 08/02
Kỳ mở thưởng: #00399
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball015,924,776,500
G.1ballballballballball1010,000,000
G.2ballballballball722300,000
G.3ballballball11,29330,000

8. XS Mega 6/45 ngày 03/02 (Chủ Nhật)

Kết quả01 02 05 09 23 24
Thống kê người trúng giải ngày 03/02
Kỳ mở thưởng: #00395
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball013,563,140,000
G.1ballballballballball1310,000,000
G.2ballballballball982300,000
G.3ballballball16,80430,000

9. XS Mega 6/45 ngày 01/02 (Thứ Sáu)

Kết quả03 04 06 38 39 43
Thống kê người trúng giải ngày 01/02
Kỳ mở thưởng: #00396
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball325,129,665,333
G.1ballballballballball8410,000,000
G.2ballballballball2,242300,000
G.3ballballball32,98830,000

10. XS Mega 6/45 ngày 30/01 (Thứ Tư)

Kết quả01 04 06 13 37 41
Thống kê người trúng giải ngày 30/01
Kỳ mở thưởng: #00395
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball070,202,846,500
G.1ballballballballball1610,000,000
G.2ballballballball1,660300,000
G.3ballballball27,98130,000

11. XS Mega 6/45 ngày 27/01 (Chủ Nhật)

Kết quả09 11 12 22 27 29
Thống kê người trúng giải ngày 27/01
Kỳ mở thưởng: #00394
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball064,238,800,500
G.1ballballballballball4410,000,000
G.2ballballballball1,992300,000
G.3ballballball29,82230,000

12. XS Mega 6/45 ngày 25/01 (Thứ Sáu)

Kết quả11 13 14 22 30 38
Thống kê người trúng giải ngày 25/01
Kỳ mở thưởng: #00393
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball059,381,811,000
G.1ballballballballball3610,000,000
G.2ballballballball1,494300,000
G.3ballballball24,59630,000

13. XS Mega 6/45 ngày 23/01 (Thứ Tư)

Kết quả02 09 13 29 33 40
Thống kê người trúng giải ngày 23/01
Kỳ mở thưởng: #00392
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball054,675,909,000
G.1ballballballballball1410,000,000
G.2ballballballball1,467300,000
G.3ballballball25,58630,000

14. XS Mega 6/45 ngày 20/01 (Chủ Nhật)

Kết quả08 16 21 31 35 38
Thống kê người trúng giải ngày 20/01
Kỳ mở thưởng: #00391
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball049,631,995,000
G.1ballballballballball2510,000,000
G.2ballballballball1,284300,000
G.3ballballball21,87230,000

15. XS Mega 6/45 ngày 18/01 (Thứ Sáu)

Kết quả12 15 19 38 40 45
Thống kê người trúng giải ngày 18/01
Kỳ mở thưởng: #00390
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball045,228,539,500
G.1ballballballballball1410,000,000
G.2ballballballball1,375300,000
G.3ballballball22,81530,000

16. XS Mega 6/45 ngày 16/01 (Thứ Tư)

Kết quả01 08 14 24 31 40
Thống kê người trúng giải ngày 16/01
Kỳ mở thưởng: #00386
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball041,145,812,500
G.1ballballballballball2010,000,000
G.2ballballballball1,077300,000
G.3ballballball18,82330,000

17. XS Mega 6/45 ngày 13/01 (Chủ Nhật)

Kết quả01 20 21 23 26 33
Thống kê người trúng giải ngày 13/01
Kỳ mở thưởng: #00388
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball037,819,245,500
G.1ballballballballball2010,000,000
G.2ballballballball919300,000
G.3ballballball16,99130,000

18. XS Mega 6/45 ngày 11/01 (Thứ Sáu)

Kết quả19 21 22 23 25 44
Thống kê người trúng giải ngày 11/01
Kỳ mở thưởng: #00387
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball035,699,076,500
G.1ballballballballball2510,000,000
G.2ballballballball1,156300,000
G.3ballballball18,90030,000

19. XS Mega 6/45 ngày 09/01 (Thứ Tư)

Kết quả17 27 28 30 33 41
Thống kê người trúng giải ngày 09/01
Kỳ mở thưởng: #00386
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball033,794,171,000
G.1ballballballballball2210,000,000
G.2ballballballball1,008300,000
G.3ballballball17,74130,000

20. XS Mega 6/45 ngày 06/01 (Chủ Nhật)

Kết quả09 22 33 34 35 44
Thống kê người trúng giải ngày 06/01
Kỳ mở thưởng: #00385
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball031,809,761,500
G.1ballballballballball2210,000,000
G.2ballballballball1,189300,000
G.3ballballball18,90330,000

21. XS Mega 6/45 ngày 04/01 (Thứ Sáu)

Kết quả01 08 14 16 19 22
Thống kê người trúng giải ngày 04/01
Kỳ mở thưởng: #00384
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball029,906,609,000
G.1ballballballballball1610,000,000
G.2ballballballball1,041300,000
G.3ballballball17,17330,000

22. XS Mega 6/45 ngày 02/01 (Thứ Tư)

Kết quả04 14 32 35 36 40
Thống kê người trúng giải ngày 02/01
Kỳ mở thưởng: #00383
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball028,121,934,500
G.1ballballballballball2110,000,000
G.2ballballballball891300,000
G.3ballballball15,44630,000

23. XS Mega 6/45 ngày 30/12 (Chủ Nhật)

Kết quả10 19 31 35 42 44
Thống kê người trúng giải ngày 30/12
Kỳ mở thưởng: #00379
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball026,321,218,500
G.1ballballballballball1610,000,000
G.2ballballballball955300,000
G.3ballballball15,38530,000

24. XS Mega 6/45 ngày 28/12 (Thứ Sáu)

Kết quả03 22 24 25 31 37
Thống kê người trúng giải ngày 28/12
Kỳ mở thưởng: #00381
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball024,652,572,000
G.1ballballballballball2110,000,000
G.2ballballballball970300,000
G.3ballballball15,41630,000

25. XS Mega 6/45 ngày 26/12 (Thứ Tư)

Kết quả21 28 34 35 41 44
Thống kê người trúng giải ngày 26/12
Kỳ mở thưởng: #00380
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball023,123,394,000
G.1ballballballballball1610,000,000
G.2ballballballball835300,000
G.3ballballball14,22330,000

26. XS Mega 6/45 ngày 23/12 (Chủ Nhật)

Kết quả01 03 10 11 16 44
Thống kê người trúng giải ngày 23/12
Kỳ mở thưởng: #00379
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball021,428,428,500
G.1ballballballballball2110,000,000
G.2ballballballball1,044300,000
G.3ballballball15,72630,000

27. XS Mega 6/45 ngày 21/12 (Thứ Sáu)

Kết quả01 07 16 27 29 34
Thống kê người trúng giải ngày 21/12
Kỳ mở thưởng: #00378
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball019,992,770,500
G.1ballballballballball2710,000,000
G.2ballballballball1,006300,000
G.3ballballball14,84230,000

28. XS Mega 6/45 ngày 19/12 (Thứ Tư)

Kết quả02 10 11 32 40 44
Thống kê người trúng giải ngày 19/12
Kỳ mở thưởng: #00377
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball018,623,341,500
G.1ballballballballball2710,000,000
G.2ballballballball784300,000
G.3ballballball13,56430,000

29. XS Mega 6/45 ngày 16/12 (Chủ Nhật)

Kết quả01 14 22 26 35 42
Thống kê người trúng giải ngày 16/12
Kỳ mở thưởng: #00376
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball017,211,916,500
G.1ballballballballball1710,000,000
G.2ballballballball822300,000
G.3ballballball12,73130,000

30. XS Mega 6/45 ngày 14/12 (Thứ Sáu)

Kết quả07 16 20 26 30 34
Thống kê người trúng giải ngày 14/12
Kỳ mở thưởng: #00375
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball015,853,774,500
G.1ballballballballball1110,000,000
G.2ballballballball757300,000
G.3ballballball12,98630,000
Hiện thêm kết quả

Về XSMEGA645 30 ngày liên tiếp

XSMEGA645 30 ngày hay KQXSMEGA645 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Mega 6/45 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Mega 6/45

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Bảy, 23/02)

KQXS MEGA 6/45 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Đang tải dữ liệu...